Komunikat Zarządu

13 лист. 2021 |

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o.o. informuje, że Trener Tomasz Strząbała, w związku ze stanem zdrowia, nie jest w stanie kontynuować powierzonych mu zadań. W zaistniałej sytuacji, z dniem 13 listopada 2021 r. obowiązki szkoleniowca pierwszego zespołu przejmuje Paweł Noch.
Trenerze życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!